Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thủ tục hành chính
T.4, 20/09/17 
Thủ tục hành chính

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:

Lĩnh vực:
Số lượng: 15
  15. Đóng cửa mỏ khoáng sản [14/07/2017]
  14. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [14/07/2017]
  13. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản [14/07/2017]
  12. Cấp phép khai thác tận thu khoáng sản [14/07/2017]
  11. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản [14/07/2017]


Lĩnh vực:
Số lượng: 43
  Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình th [22/05/2015]
  Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính m [22/05/2015]
  Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện). [22/05/2015]
  Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ng [22/05/2015]
  Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức. [22/05/2015]


Lĩnh vực:
Số lượng: 4
  4. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. [27/04/2017]
  3. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép đối với tổ chức, cá nhân [27/04/2017]
  2. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với cá nhân [27/04/2017]
  1. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức [27/04/2017]


Lĩnh vực:
Số lượng: 15
  15 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi [27/04/2017]
  14. Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh [27/04/2017]
  13. Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước [27/04/2017]
  12. Cấp lại giấy phép tài nguyên nước [27/04/2017]
  11. Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 30.000 m3/ngày đêm (đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản) và dưới 3.000 m3/ngày đêm (đối với các hoạt động khác) [27/04/2017]


Lĩnh vực:
Số lượng: 4
  4. Thẩm định, nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính [27/04/2017]
  3. Thẩm định bản trích đo địa chính để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. [27/04/2017]
  2. Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ [16/12/2015]
  1. Cấp phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ [16/12/2015]


Lĩnh vực:
Số lượng: 15
  15. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [27/04/2017]
  14. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [27/04/2017]
  13. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng m [27/04/2017]
  12. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm [27/04/2017]
  11. Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ s [27/04/2017]


Lĩnh vực:
Số lượng: 10
  Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển [13/04/2017]
  Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển [13/04/2017]
  Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển [13/04/2017]
  Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển [13/04/2017]
  Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển [13/04/2017]


Lĩnh vực:
Số lượng: 1
  Cung cấp thông tin về Tài nguyên và Môi trường [27/04/2017]


Lĩnh vực:
Số lượng: 27
  27. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện [18/07/2017]
  26. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp [18/07/2017]
  25. Trình tự, thủ tục xác định lại diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận [18/07/2017]
  24. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện [18/07/2017]
  23. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận mới) [18/07/2017]

 
 Thủ tục mới

Tự độngTELEXVNITắt