1/1/0001

Biển và Hải đảo

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

06/03/2018

Ngày 23/02/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 1801/UBND-KT về việc triển khai Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật văn bản và phổ biến nội dung nghị định trên đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025

27/02/2018

Ngày 16/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025.

Quy định về bảo vệ công trình hàng hải.

15/01/2018

Ngày 14/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2017/NĐ-CP về việc quy định về bảo vệ công trình hàng hải. Nghị định gồm 04 chương, 18 điều.

« | 1 | 2 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733