1/1/0001

Biển và Hải đảo

Thông báo tham gia chào giá cạnh tranh Máy vi tính thực địa phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

11/10/2019

Thông báo số 218/TB-CCBHĐ ngày 10/10/2019 về việc tham gia chào giá cạnh tranh Máy vi tính thực địa phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Kết quả thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/09/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 13/9/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có văn bản số 4147/STNMT-CCBHĐ gửi Bộ TN&MT báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quy chế 02) trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến nay.

Kết quả Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

23/07/2019

        Chi cục Biển và Hải đảo được thành lập vào ngày 17/5/2011 theo quyết định số 1375/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa. Từ khi thành lập đến nay, hàng năm Chi cục đều tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733