1/1/0001

Biển và Hải đảo

Một số kết quả đạt được của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trong lĩnh vực biển và hải đảo

05/12/2018

Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 603/KH-STNMT-VP ngày 08/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Chi cục Biển và Hải đảo đã ban hành và tham mưu Sở TNMT ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Hội thảo “Triển khai xây dựng quy hoạch biển và giới thiệu dự án về cải thiện điều kiện môi trường định cư con người và hệ sinh thái vùng bờ tại Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam

03/12/2018

Ngày 22/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Chương trình Nhân cư Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat) tổ chức Hội thảo “Triển khai xây dựng quy hoạch biển và giới thiệu dự án về cải thiện điều kiện môi trường định cư con người và hệ sinh thái vùng bờ tại Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. 

Quy định kỹ thuật cho việc thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

07/11/2018

       Ngày 18/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 13/2018/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật cho việc thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

Kết quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/10/2018

      Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hoà tại Công văn số 9135/UBND-KT ngày 07/9/2018, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị tổng hợp cung cấp thông tin dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển của Khánh Hòa về Bộ TN&MT và theo các nội dung yêu cầu tại Công văn số 4679/BTNMT-TCBHĐVN ngày 30/8/2018 của Bộ TN&MT về việc cung cấp thông tin dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733