1/1/0001

Biển và Hải đảo

Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trưởng biển, hải đảo giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Cảnh sát môi trường

08/01/2020

       Ngày 12/12/2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Cảnh sát môi trường đã cùng ký ban hành Quy chế số 01/QCPH-TCBHĐVN-CSMT về việc phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trưởng biển, hải đảo

Hội thảo “Truyền thông về các giải pháp công nghệ mới trong giám sát, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển”.

18/12/2019

Ngày 12/12/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường phối hợp với Trung tâm Quốc gia Ứng phó sự cố tràn miền Trung đã tổ chức Hội thảo “Truyền thông về các giải pháp công nghệ mới trong giám sát, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển”

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

11/11/2019

        Ngày 25/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa vể thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị tập huấn pháp luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý của các địa phương ven biển, lực lượng thực thi pháp luật và doanh nghiệp có hoạt động khai thác, sử dụng biển

05/11/2019

Trong 02 ngày từ 28-29/10/2019, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) tổ chức Hội nghị Tập huấn pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý của các địa phương ven biển, lực lượng thực thi pháp luật và doanh nghiệp có hoạt động khai thác, sự dụng biển.

Thông báo tham gia chào giá cạnh tranh Máy vi tính thực địa phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

11/10/2019

Thông báo số 218/TB-CCBHĐ ngày 10/10/2019 về việc tham gia chào giá cạnh tranh Máy vi tính thực địa phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Kết quả thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/09/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 13/9/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có văn bản số 4147/STNMT-CCBHĐ gửi Bộ TN&MT báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quy chế 02) trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến nay.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733