1/1/0001

Cải cách hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

20/11/2018

Ngày 16/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 379/QĐ-STNMT ngày 15/11/2018 của Sở về việc ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và trao con dấu ướt cho các Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của 08 huyện, thị xã, thành phố. 

Tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự tuyển thi công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018

21/09/2018

Thực hiện Quyết định Số 1964/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 và Quyết định Số 2470/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2018

07/08/2018

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 6434/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa, kế hoạch khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018 được phê duyệt tại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh.

        


Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố

12/07/2018

Ngày 02/5/2018, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình-Trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733