1/1/0001

Cải cách hành chính

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, tổng hợp, khoáng sản, biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

16/12/2019

      Ngày 06/12/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3689/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, tổng hợp, khoáng sản, biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, tổng hợp, khoáng sản, biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT.

13/12/2019

Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Sở TNMT về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, tổng hợp, khoáng sản, biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT.

phát huy kết quả cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ năm 2019

19/11/2019

Năm 2019, công chức, viên chức trẻ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính” đạt được kết quả đáng phấn khởi. Theo đó, với sang kiến “Giải pháp xây dựng phần mềm hỗ trợ kiểm tra cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính thường xuyên và kết nối tra cứu thông tin địa chính” được đánh giá cao tại cuộc thi.

Đẩy mạnh sử dụng tiện ích thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.

18/11/2019

Ngày 11/11/2019, Ban điều hành đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 2525/SNV-CCHC về việc đẩy mạnh sử dụng tiện ích thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733