1/1/0001

Cải cách hành chính

Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2018

03/07/2019

      Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 5994/UBND-KSTT ngày 24/6/2019 về việc thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2018

UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh

28/05/2019

      Ngày 25/3/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1590/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Mô hình, sáng kiến Cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 4 năm 2019

20/05/2019

      Tiếp theo việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 tại Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa là triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 4  - năm 2019

Hướng dẫn thực hiện chữ ký số chuyên dùng trên văn bản điện tử theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội Vụ.

24/04/2019

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

24/04/2019

Ngày 9/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1003/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, công bố 11 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, bãi bỏ 27 thủ tục hành chính đã hết hiệu lực tại Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 và Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733