1/1/0001

Cải cách hành chính

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

12/03/2018

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 2120/UBND-KSTT ngày 06/3/2018 về việc công khai hướng dẫn thực hiện phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức.  Sở Tài nguyên và Môi trường công khai hướng dẫn thực hiện phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Chủ tịch tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị liên quan đến công tác Cải cách hành chính năm 2018

08/03/2018

Ngày 6/3/2018, ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đến làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị liên quan đến công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

06/03/2018

Ngày 05/02/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm 22 thủ tục hành chính 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở TN&MT phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

08/02/2018

Ngày 02/02/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở TN&MT phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 900: 2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động tại Quyết định số 41/QĐ-STNMT gồm các quy trình:

« | 1 | 2 | 3 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733