1/1/0001

Cải cách hành chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

20/12/2017 08:45 AM | Lượt xem: 112
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố Danh mục 30 thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến từ ngày 01/12/2018.- 04/12/2018

Một số kết quả về công tác CCHC nổi bật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018- 28/11/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.- 20/11/2018

Tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự tuyển thi công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018- 21/09/2018

Một số kết quả về công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường- 12/09/2018

Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2018- 07/08/2018

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố- 12/07/2018

Thông báo Cung cấp và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Tài nguyên và Môi trường- 06/07/2018

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4- 22/06/2018

Một số kết quả về công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường- 19/06/2018

Một số kết quả về công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Tài nguyên và môi trường- 19/06/2018