1/1/0001

Tin nổi bật

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần II năm 2018

28/11/2018 03:13 PM | Lượt xem: 383
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019- 16/01/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019- 16/01/2019

Hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và phổ biến văn kiện hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khóa XII.- 16/01/2019

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG BỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019 - 07/01/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019- 07/01/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất- 05/01/2019

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - 18/12/2018

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố Danh mục 30 thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến từ ngày 01/12/2018.- 04/12/2018

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần II năm 2018- 28/11/2018

Một số kết quả về công tác CCHC nổi bật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018- 28/11/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.- 20/11/2018