1/1/0001

Cải cách hành chính

Một số kết quả công tác CCHC năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

16/12/2019 04:15 AM | Lượt xem: 27
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường - 30/12/2019

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, tổng hợp, khoáng sản, biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường- 16/12/2019

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, tổng hợp, khoáng sản, biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT.- 13/12/2019

Quyết định công bố Danh mục TTHC được thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.- 29/11/2019

phát huy kết quả cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ năm 2019- 19/11/2019

Đẩy mạnh sử dụng tiện ích thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.- 18/11/2019

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 01/10/2019

Một số kết quả nổi bật về công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường- 23/09/2019

Một số kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III và kế hoạch Quý IV năm 2019 của Sở tài nguyên và Môi trường- 13/09/2019

Mô hình sáng kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 4- năm 2019- 13/09/2019

Công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa- 04/09/2019