1/1/0001

Cải cách hành chính

Một số kết quả về công tác CCHC nổi bật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018

28/11/2018 08:20 AM | Lượt xem: 442
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 21/08/2019

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 21/08/2019

Bộ Nội Vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tỉnh Khánh Hòa- 08/08/2019

Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh kiểm tra chuyên đề công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường - 10/07/2019

Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2018- 03/07/2019

Một số kết quả nổi bật về công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 của Sở TNMT- 26/06/2019

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch công tác cải cách hành chính quý III năm 2019.- 12/06/2019

UBND Tỉnh ban hành Quyết định Công bố danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4- 06/06/2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh - 28/05/2019

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Mô hình, sáng kiến Cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 4 năm 2019- 20/05/2019

Hướng dẫn thực hiện chữ ký số chuyên dùng trên văn bản điện tử theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội Vụ.- 24/04/2019