1/1/0001

Cải cách hành chính

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

21/08/2019 12:52 AM | Lượt xem: 112
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 01/10/2019

Một số kết quả nổi bật về công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường- 23/09/2019

Một số kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III và kế hoạch Quý IV năm 2019 của Sở tài nguyên và Môi trường- 13/09/2019

Mô hình sáng kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 4- năm 2019- 13/09/2019

Công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa- 04/09/2019

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai và đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 03/09/2019

Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai và đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 29/08/2019

Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2019.- 27/08/2019

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 21/08/2019

Bộ Nội Vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tỉnh Khánh Hòa- 08/08/2019

Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh kiểm tra chuyên đề công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường - 10/07/2019