1/1/0001

Cải cách hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh hòa giai đoạn 2018-2020

28/05/2018 10:53 AM | Lượt xem: 978
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)