1/1/0001

Cải cách hành chính

Triển khai Kết luận Hội nghị tổng kết Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020.

09/11/2020 02:43 PM | Lượt xem: 175
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Kết quả thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2020.- 13/11/2020

Tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 04/11/2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC sửa đổi , bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường- 02/11/2020

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã- 26/10/2020

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 23/10/2020

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2020 và kế hoạch công tác quý IV năm 2020- 16/09/2020

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 01/09/2020

Quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.- 21/08/2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 12/08/2020

Hướng dẫn dịch vụ định danh, xác thực điện tử trên hệ thống PostID của Bưu điện.- 04/08/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ phần mềm tạo lập biên lai điện tử tự động.- 30/07/2020