1/1/0001

Cải cách hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

14/12/2017 09:10 AM | Lượt xem: 96
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017- 15/03/2018

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.- 12/03/2018

Chủ tịch tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị liên quan đến công tác Cải cách hành chính năm 2018- 08/03/2018

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 06/03/2018

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở TN&MT phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008- 08/02/2018

Công khai kết quả khen thưởng và đề nghị cấp trên tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2017 của Sở tài nguyên và Môi trường- 08/02/2018

UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường- 05/02/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018- 22/01/2018

Công bố Mục tiêu chất lượng năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường- 16/01/2018

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 15/01/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018- 12/01/2018