1/1/0001

Cải cách hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

18/12/2018 07:32 AM | Lượt xem: 207
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)