1/1/0001

Công khai Quyết định Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH00677 ngày 27/12/2012 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho bà Nguyễn Mỹ Nguyên.

14/08/2019

Quyết định số 510/QĐ-STNMT ngày 5/8/2019 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH00677 ngày 27/12/2012 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho bà Nguyễn Mỹ Nguyên.

 

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH03887/22405 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 16/6/2014 cho ông Nguyễn Lộc Thọ

14/08/2019

Quyết định số 498/QĐ-STNMt ngày 01/8/2019 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  số CH03887/22405 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 16/6/2014 cho ông Nguyễn Lộc Thọ

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733