1/1/0001

Điển hình tiên tiến

Văn phòng Đăng ký Đất đai được công nhận là điển hình tiên tiến Ngành TN&MT giai đoạn 2016-2020

10/08/2018

        Ngày 05/7/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có Quyết định số 2177/QĐ-BTNMT công nhận 31 tập thể và 41 cá nhân là điển hình tiên tiến ngành TN&MT giai đoạn 2016-2018 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Trong đó có Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa

Phát động phong trào Thi đua – Khen thưởng và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2018

05/04/2018

        Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/2011-11/6/2018) và sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2018 

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733