1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00889 cấp cho hộ ông Điểm Thanh Bình và bà Lê Thị Trét.

11/08/2020 04:00 AM | Lượt xem: 41
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)