1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN 00127 QSDĐ/DP-DK cấp cho hộ ông Phạm Hồng Đức và bà Nguyễn Thị Liên.

12/06/2020 04:04 AM | Lượt xem: 11
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)