1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN 01930 QSDĐ/DS-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Võ Tấn và bà Nguyễn Thị Bích.

20/05/2020 03:43 AM | Lượt xem: 9
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)