1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH00465 ngày 31/12/2013 cấp cho bà Phạm Thị Thanh Thủy.

11/08/2020 04:04 AM | Lượt xem: 38
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)