1/1/0001

Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường cho các dự án Nhà máy Điện mặt trời đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

07/10/2019

Ngày 24/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 4346/STNMT-CCBVMT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường cho các dự án Nhà máy Điện mặt trời đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Báo cáo công tác cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Khánh Hòa

04/10/2019

       Thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý

Hướng dẫn công tác Bảo vệ môi trường của Dự án “ Đầu tư thay thế dây chuyền sản xuất giấy các tông từ phế liệu hoặc bột giấy” đối với Công Ty Cổ phần giấy Rạng Đông

03/09/2019

       Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nhận được Công văn số 107/CV-RĐ ngày 22/8/2019 của Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông về việc vận hành chạy thử dây chuyền sản xuất mới của dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông (Công ty)

Lập Báo cáo chuyên đề Môi trường tỉnh Khánh Hòa

08/08/2019

      Lập báo cáo chuyên đề môi trường sẽ phục vụ cho việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và sử dụng  một phần xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2025

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733