1/1/0001

Môi trường

Tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ môi trường năm 2018

19/06/2018

Triển khai Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ và phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường (BVMT) kế hoạch năm 2018 và Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 về việc điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018

Huyện Khánh Vĩnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và ngày Môi trường thế giới năm 2018

18/06/2018

       Ngày 21/5/2018, UBND huyện Khánh Vĩnh ban hành Kế hoạch số 1237/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen cuộc sống hàng ngày để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên và sức khoẻ của chúng ta

Lễ Mít tinh hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới” 5/6 và ra quân truyền thông – vệ sinh môi trường

05/06/2018

Sáng 31/5/2018, tại công viên phía bắc cầu Trần Phú (Thành phố Nha Trang), Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5-6). Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư tỉnh đoàn, ông Daniel Kritenbrink – Đại sứ Mỹ tại Việt Nam; Đại tá David Bretz – Chỉ huy trưởng PP18, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường là ông Bùi Minh Sơn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường

Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/05/2018

       Tăng trưởng kinh tế và thay đổi mô hình tiêu thụ dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng chất thải nhựa khiến ô nhiễm nhựa trở thành một vấn đề môi trường mang tính toàn cầu. Theo công bố của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), mỗi năm chúng ta thải ra một khối lượng nhựa đủ để trải quanh Trái đất bốn lần, có khoảng 500 tỷ túi nhựa được tiêu thụ trên thế gới song phần lớn lượng rác thải nhựa không được chon trong các bãi chôn lấp.

Triển khai Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ hai, năm 2018

16/04/2018

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Bộ Tài nguyên và Môi tường tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần IV

09/04/2018

Báo chí là kênh truyền thông quan trọng góp phần tích cực trong quá trình triển khai đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các hoạt động kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường nói riêng; góp phần định hướng dư luận xã hội, phản ánh sâu sắc, toàn diện, đồng thời huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào bảo vệ tài nguyên, môi trường góp phần xây dựng một xã hội phát triển kinh tế đồng thời bảo đảm an ninh xã hội và phát triển bền vững.


Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án năm 2018

06/04/2018

        Theo quy định tại Điều 26, Điều 27 Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2014; Điều 26 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT; Điều 12 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT (Thông tư số 27)

Hướng dẫn thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt

16/03/2018

Căn cứ quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 73, Khoản 3 Điều 125, Khoản 3 Điều 127 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và quy định tại Điều 16 Nghị định 18/2015/NĐ-CP 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và kế hoạch bảo vệ môi trường (Nghi định 18)...

« | 1 | 2 | 3 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733