1/1/0001

Môi trường

: Hướng dẫn thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt

16/03/2018

Căn cứ quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 73, Khoản 3 Điều 125, Khoản 3 Điều 127 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và quy định tại Điều 16 Nghị định 18/2015/NĐ-CP 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và kế hoạch bảo vệ môi trường (Nghi định 18), Điều 10, Điều 12 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Thông tư 27), Thông tư số 43/015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường (Thông tư số 43);

Hướng dẫn báo cáo giám sát và quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động của các khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác báo cáo giám sát và quan trắc môi trường năm

11/01/2018

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 125, Khoản 3 Điều 127 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và quy định tại Thông tư số 43/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường; 

Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường

19/12/2017

Đề án “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/10/2017 với mục tiêu nhằm thiết lập hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường (TN&MT), một thành phần trong Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT

Phổ biến “Hướng dẫn thực hiện hoạt động điều tra, đánh giá và cập nhật thông tin về loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” theo Công văn số 2685/TCMT-ĐDSH ngày 02/10/2017 của Tổng cục M

12/12/2017

Triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008 và Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

Kết quả cuộc thi Sáng tạo các giải pháp bảo vệ môi trường dành cho học sinh các trường THCS, THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2017

06/12/2017

Thực hiện Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường kế hoạch năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, triển khai kế hoạch phát động và tổ chức cuộc thi “Sáng tạo các giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT) dành cho học sinh các trường THCS, THPT tỉnh Khánh Hòa” năm 2017 diễn ra từ ngày 27/11/2017 đến ngày 29/11/2017.

« | 1 | 2 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733