1/1/0001

Môi trường

Công khai thông tin Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp từ năm 2007 đến ngày 27/8/2018

21/09/2018 09:58 AM | Lượt xem: 47
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 tại thị xã Ninh Hòa.- 17/10/2018

Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thu gom, phân loại chất thải nông nghiệp nguy hại tại Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa- 17/10/2018

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Kè chống sạt lở sông Lạch Cầu 2 và Lạch Cầu 3” tại phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa- 16/10/2018

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Vogue Resort” tại lô D7b và TT4b – Khu 2, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa- 16/10/2018

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Khách sạn Dolphin” tại số 51 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa- 16/10/2018

Hướng dẫn thủ tục về Bảo vệ môi trường đối với Công Ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- 02/10/2018

Công tác Bảo vệ môi trường của Doanh nghiệp, Doanh nhân được đề nghị khen thưởng nhân ngày 13/10/2018 tại Khánh Hòa- 02/10/2018

Đảm bảo vệ sinh môi trường cửa xả Đặng Tất, Thành phố Nha Trang- 25/09/2018

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa– Tháng 8/2018- 24/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn- năm 2018- 21/09/2018

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Khách sạn Daisy Gold” tại số 18 Tô Hiến Thành, phườngTân lập, thành phố Nha trang, Khánh Hòa- 20/09/2018