1/1/0001

Môi trường

Hội nghị phổ biến các Văn bản mới được ban hành trong công tác Bảo tồn đa dạng sinh học tại Khánh Hòa

07/11/2018 11:05 AM | Lượt xem: 159
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Đánh giá tình hình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ- 23/01/2019

Hướng dẫn Báo cáo giám sát và Quan trắc Môi trường năm 2019 (Giai đoạn hoạt động) và lập phương án bảo vệ môi trường- 23/01/2019

Hướng dẫn các nội dung Bảo vệ môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt năm 2019- 21/01/2019

Hướng dẫn thực hiện các nội dung về Bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt trong năm 2019- 10/01/2019

Nguy cơ bùng phát hiện tượng Tảo nở hoa trên vùng biển thuộc vịnh Vân phong vào tháng 10/2018- 14/11/2018

UBND tỉnh ban hành Quyết định về Công bố danh mục TTHC về lĩnh vực môi trường, tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 22/10/2018

Hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 tại thị xã Ninh Hòa.- 17/10/2018

Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thu gom, phân loại chất thải nông nghiệp nguy hại tại Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa- 17/10/2018

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Kè chống sạt lở sông Lạch Cầu 2 và Lạch Cầu 3” tại phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa- 16/10/2018

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Vogue Resort” tại lô D7b và TT4b – Khu 2, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa- 16/10/2018

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Khách sạn Dolphin” tại số 51 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa- 16/10/2018