1/1/0001

Môi trường

Hội nghị phổ biến các Văn bản mới được ban hành trong công tác Bảo tồn đa dạng sinh học tại Khánh Hòa

07/11/2018 11:05 AM | Lượt xem: 204
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 7 năm 2019- 20/08/2019

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Khánh Hòa- 15/08/2019

Lập Báo cáo chuyên đề Môi trường tỉnh Khánh Hòa- 08/08/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về hệ thống xử lý khí thải lò hơi và xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Đông Á- 02/08/2019

Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận Nhà đầu tư Công Ty TNHH Phân bón Sông Lam thực hiện Hồ sơ Đề án BVMT chi tiết “Nhà máy sản xuất phân bón”- 02/08/2019

Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác nhận bùn thải phát sinh từ Hệ thống xử lý nước thải của Công Ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa là chất thải rắn Công nghiệp thông thường- 02/08/2019

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, khoanh vùng các nguồn nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”- 31/07/2019

Kết quả quan trắc môi trường 6 tháng đầu năm 2019.- 29/07/2019

Thông báo Kết quả Quan trắc về chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 6/2019- 25/07/2019

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa cho vay vốn với lãi suất ưu đãi năm 2019.- 15/07/2019

Một số kết quả đã được triển khai về hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019- 12/07/2019