1/1/0001

Môi trường

Huyện Khánh Vĩnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và ngày Môi trường thế giới năm 2018

18/06/2018 08:36 AM | Lượt xem: 842
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Công khai thông tin Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp từ năm 2007 đến ngày 27/8/2018- 21/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn- năm 2018- 21/09/2018

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Khách sạn Daisy Gold” tại số 18 Tô Hiến Thành, phườngTân lập, thành phố Nha trang, Khánh Hòa- 20/09/2018

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “ Khánh sạn Park View”tại 60 Phan Chu trinh, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa- 20/09/2018

Những khó khăn trong việc thẩm định báo cáo ĐTM, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt, đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa- 13/09/2018

Nhà máy đường Ninh Hòa sớm hoàn thiện hồ sơ hệ thống quan trắc nước thải tự động và liên tục- 13/09/2018

Thực hiện báo cáo ĐTM của dự án “Khu đô thị VCN – Phước Hải”- 13/09/2018

Tuyên truyền tham gia Chương trình Vì môi trường Xanh quốc gia năm 2018- 10/09/2018

Hướng dẫn thủ tục môi trường của Dự án “Khách sạn Siren Flower”- 14/08/2018

Hướng dẫn thủ tục môi trường của Dự án “Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh”- 14/08/2018

Xây dựng kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019 – 2021 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường - 08/08/2018