1/1/0001

Môi trường

Kết quả cuộc thi Sáng tạo các giải pháp bảo vệ môi trường dành cho học sinh các trường THCS, THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2017

06/12/2017 08:20 AM | Lượt xem: 22
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Hướng dẫn báo cáo giám sát và quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động của các khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác báo cáo giám sát và quan trắc môi trường năm - 11/01/2018

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tháng 11/2017- 28/12/2017

Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường- 19/12/2017

Phổ biến “Hướng dẫn thực hiện hoạt động điều tra, đánh giá và cập nhật thông tin về loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” theo Công văn số 2685/TCMT-ĐDSH ngày 02/10/2017 của Tổng cục M- 12/12/2017

Quy trình xây dựng hồ sơ, đề cử khu Ramsar và khu vườn di sản ASEAN (AHP) theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường tại Công văn số 1822/TCMT-BTĐDSH ngày 10/7/2017- 06/12/2017

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tháng 10/2017- 27/11/2017

Triển khai Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.- 31/10/2017

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tháng 7/2017- 18/10/2017

Tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường- 13/10/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 về lĩnh vực môi trường.- 05/09/2017

Thông báo nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014, 2015 và 2016 (lần 2).- 05/09/2017