1/1/0001

Môi trường

Lễ Mít tinh hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới” 5/6 và ra quân truyền thông – vệ sinh môi trường

05/06/2018 08:01 AM | Lượt xem: 141
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Hướng dẫn thủ tục môi trường của Dự án “Khách sạn Siren Flower”- 14/08/2018

Hướng dẫn thủ tục môi trường của Dự án “Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh”- 14/08/2018

Xây dựng kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019 – 2021 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường - 08/08/2018

Thực hiện điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050- 11/07/2018

Về việc phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan đến môi trường- 06/07/2018

Kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng tháng 6 năm 2018- 06/07/2018

Tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ môi trường năm 2018- 19/06/2018

Huyện Khánh Vĩnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và ngày Môi trường thế giới năm 2018- 18/06/2018

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tháng 4 /2018- 28/05/2018

Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 15/05/2018

Triển khai Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ hai, năm 2018- 16/04/2018