1/1/0001

Môi trường

Một số kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại Khánh Hòa

12/07/2019 09:50 AM | Lượt xem: 65
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Hướng dẫn công tác Bảo vệ môi trường của Dự án “ Đầu tư thay thế dây chuyền sản xuất giấy các tông từ phế liệu hoặc bột giấy” đối với Công Ty Cổ phần giấy Rạng Đông- 03/09/2019

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định, văn bản QPPL về Bảo vệ Môi trường năm 2019- 27/08/2019

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 7 năm 2019- 20/08/2019

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Khánh Hòa- 15/08/2019

Lập Báo cáo chuyên đề Môi trường tỉnh Khánh Hòa- 08/08/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về hệ thống xử lý khí thải lò hơi và xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Đông Á- 02/08/2019

Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận Nhà đầu tư Công Ty TNHH Phân bón Sông Lam thực hiện Hồ sơ Đề án BVMT chi tiết “Nhà máy sản xuất phân bón”- 02/08/2019

Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác nhận bùn thải phát sinh từ Hệ thống xử lý nước thải của Công Ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa là chất thải rắn Công nghiệp thông thường- 02/08/2019

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, khoanh vùng các nguồn nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”- 31/07/2019

Kết quả quan trắc môi trường 6 tháng đầu năm 2019.- 29/07/2019

Thông báo Kết quả Quan trắc về chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 6/2019- 25/07/2019