1/1/0001

Môi trường

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khai thác khoáng sản sét bùn" tại xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

10/01/2020 03:47 AM | Lượt xem: 17
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu căn hộ và Dịch vụ Phước Long" tại số 16 đường Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.- 10/01/2020

Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Trại chăn nuôi lợn thịt của ông Nguyễn Văn Thịnh" tại thôn Thủy Ba, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.- 06/01/2020

Hội nghị Tổng kết năm 2019 - Kế hoạch năm 2020; Cán bộ, công chức năm 2020 của Chi cục Bảo vệ Môi trường- 30/12/2019

Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Trạng trại chăn nuôi heo của ông Phan Đặng Lâm Hải" tại thôn Đá Mài, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.- 27/12/2019

Sở Tài Nguyên và Môi trường xác nhận Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) năm 2019 của Công ty TNHH Hoàng Hải- 26/12/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Báo cáo định kỳ về công tác Môi trường, Biến đổi Khí hậu năm 2019- 26/12/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm, mua bán phế liệu tại Khánh Hòa- 20/12/2019

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Khách sạn và căn hộ du lịch" tại số 88 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.- 19/12/2019

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi thường của dự án "Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang".- 19/12/2019

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị mới Nam Sông Cái tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.- 19/12/2019

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Sở Tài nguyên và Môi trường- 18/12/2019