1/1/0001

Môi trường

Thông báo Kết quả Quan trắc về chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 6/2019

25/07/2019 03:30 AM | Lượt xem: 142
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục.- 08/11/2019

Những kết quả về tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 tại Khánh Hòa- 22/10/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường cho các dự án Nhà máy Điện mặt trời đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 07/10/2019

Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019 của nhân dân huyện Khánh Sơn- 04/10/2019

Thực hiện Báo cáo công tác cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Khánh Hòa- 04/10/2019

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa - tháng 8/2019.- 24/09/2019

Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030- 19/09/2019

Hướng dẫn công tác Bảo vệ môi trường của Dự án “ Đầu tư thay thế dây chuyền sản xuất giấy các tông từ phế liệu hoặc bột giấy” đối với Công Ty Cổ phần giấy Rạng Đông- 03/09/2019

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định, văn bản QPPL về Bảo vệ Môi trường năm 2019- 27/08/2019

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 7 năm 2019- 20/08/2019

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Khánh Hòa- 15/08/2019