1/1/0001

Môi trường

Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

15/05/2018 08:44 AM | Lượt xem: 1006
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 tại thị xã Ninh Hòa.- 17/10/2018

Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thu gom, phân loại chất thải nông nghiệp nguy hại tại Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa- 17/10/2018

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Kè chống sạt lở sông Lạch Cầu 2 và Lạch Cầu 3” tại phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa- 16/10/2018

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Vogue Resort” tại lô D7b và TT4b – Khu 2, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa- 16/10/2018

Thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án “Khách sạn Dolphin” tại số 51 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa- 16/10/2018

Hướng dẫn thủ tục về Bảo vệ môi trường đối với Công Ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- 02/10/2018

Công tác Bảo vệ môi trường của Doanh nghiệp, Doanh nhân được đề nghị khen thưởng nhân ngày 13/10/2018 tại Khánh Hòa- 02/10/2018

Đảm bảo vệ sinh môi trường cửa xả Đặng Tất, Thành phố Nha Trang- 25/09/2018

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa– Tháng 8/2018- 24/09/2018

Công khai thông tin Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp từ năm 2007 đến ngày 27/8/2018- 21/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn- năm 2018- 21/09/2018