1/1/0001

Tài nguyên nước

Thực hiện Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ

05/09/2017

Ngày 17 /7/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ( Nghị định 82) Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Nghị định 82 được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733