1/1/0001

Thông báo mới nhất

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất cụ thể do thay đổi quy hoạch theo các tiêu chí, thông số quy hoạch do Sở Xây dựng cung cấp tại Văn bản số 2361/SXD-KTQH ngày 01/7/2019 (lần 2).

12/08/2019

Ngày 02/08/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có Công văn số 3491/STNMT-GĐBTTĐC về việc tham gia thẩm định giá đất cụ thể do thay đổi quy hoạch theo các tiêu chí, thông số quy hoạch do Sở Xây dựng cung cấp tại Văn bản số 2361/SXD-KTQH ngày 01/7/2019 (lần 2).

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, khoanh vùng các nguồn nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

31/07/2019

Thực hiện Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh và phân bố kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019 và công văn số 4444/UBND-KT của UBND tỉnh ngày 13/5/2019 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019.

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất cụ thể do thay đổi quy hoạch theo các tiêu chí, thông số quy hoạch do Sở Xây dựng cung cấp tại Văn bản số 2361/SXD-KTQH ngày 01/7/2019.

10/07/2019

Ngày 08/7/2019, Sở TNMT đã có Công văn số 3023/STNMT-GĐBTTĐC về việc tham gia thẩm định giá đất cụ thể do thay đổi quy hoạch theo các tiêu chí, thông số quy hoạch do Sở Xây dựng cung cấp tại Văn bản số 2361/SXD-KTQH ngày 01/7/2019.

Sở TNMT thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá đất đối với khu đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và Resort cao cấp tại lô D11 khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm

24/06/2019

Thông báo số 211/TB-STNMT-GĐBTTĐC ngày 20/6/2019 của Sở TNMT về kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá đất đối với khu đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và Resort cao cấp tại lô D11 khu du lịch bắc bán đảo  Cam Ranh, huyện Cam Lâm

Công ty TNHH Cao ốc 89 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo ĐTM dự án "Công trình hỗn hợp Thương mại - Dịch vụ và Chung cư" tại số 89 đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.

21/06/2019

Công ty TNHH Cao ốc 89 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo ĐTM dự án "Công trình hỗn hợp Thương mại - Dịch vụ và Chung cư" tại số 89 đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.

Đăng ký tham gia tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và hệ số biến động giá đất thị trường (lần 3).

17/05/2019

Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 65/TB-UBND ngày 29/01/2019 về kết luận của UBND tỉnh về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và chỉ số biến động giá đất thị trường để điều chỉnh mức giá đất của thửa đất so sánh về thời điểm xác định giá.


« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733