1/1/0001

Thông báo mới nhất

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

13/01/2020

Ngày 03/1/2020, Chính phủ đã có Nghị định số 06/2020/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/02/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 037724 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 18/1/2013 cho Công ty TNHH Đại Thành.

22/11/2019

Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 037724, số vào sổ cấp GCN: CT-01632 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 18/1/2013 cho Công ty TNHH Đại Thành.

Hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 325679 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21/10/2013 cho Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu khí đốt Nha Trang.

19/11/2019

Hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 325679 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21/10/2013 cho Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu khí đốt Nha Trang. 

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733