1/1/0001

Thông báo mới nhất

Sở TNMT kính mời các đơn vị tư vấn quan tâm đối với 02 nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và TTX giai đoạn 2016-2020 gửi hồ sơ năng lực của đơn vị và dự thảo đề cương thực hiện về Sở trước ngày 30/11/2018.

12/11/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời các đơn vị tư vấn quan tâm đối với 02 nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và TTX giai đoạn 2016-2020 gửi hồ sơ năng lực của đơn vị và dự thảo đề cương thực hiện về Sở trước ngày 30/11/2018.

Tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự tuyển thi công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018

21/09/2018

Thực hiện Quyết định Số 1964/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 và Quyết định Số 2470/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương

21/09/2018

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-STNMT ngày 17/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường  tỉnh Khánh Hòa về việc chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 về việc Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 1893/QĐ-UB ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về giao đất, cho thuê đất để Công ty Cổ phần Đầu tư VCN để thực hiện dự án Khu đô thị VNC - Phước Long II

28/03/2018

Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 về việc Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 1893/QĐ-UB ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về giao đất, cho thuê đất để Công ty Cổ phần Đầu tư VCN để thực hiện dự án Khu đô thị VNC - Phước Long II

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733