1/1/0001

Thông báo mới nhất

Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 về việc Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 1893/QĐ-UB ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về giao đất, cho thuê đất để Công ty Cổ phần Đầu tư VCN để thực hiện dự án Khu đô thị VNC - Phước Long II

28/03/2018 02:37 PM | Lượt xem: 1272
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Sở TNMT kính mời các đơn vị tư vấn quan tâm đối với 02 nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và TTX giai đoạn 2016-2020 gửi hồ sơ năng lực của đơn vị và dự thảo đề cương thực hiện về Sở trước ngày 30/11/2018.- 12/11/2018

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh từ ngày 29/10/2018 đến hết ngày 29/11/2018.- 12/11/2018

Công bố diện tích chưa cho thuê trong cụm công nghiệp năm 2018- 08/05/2018

Thông tin về đất đai và các loại phí tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (Thời điểm công bố: 25/10/2017)- 21/03/2018

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa– Tháng 8/2018- 24/09/2018

Tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự tuyển thi công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018- 21/09/2018

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương- 21/09/2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 19/04/2018

Phê duyệt kế hoạch thanh tra 2018- 03/04/2018

Kết luận của UBND tỉnh v/v xây dựng các chuyên mục trên Trang cổng thông tin điện tử của tỉnh để công khai thông tin quản lý về đất đai, bất động sản, quy hoạch xây dựng- 28/03/2018

Quyết định số 805/QĐ-BND ngày 27/3/2018 về việc thu hồi đất Công ty MTV Khoáng sản Bắc Trung Nam thuê đất tại Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, TP Cam Ranh do hết thời hạn sử dụng đất mà không được gia hạn- 27/03/2018