1/1/0001

Thông báo mới nhất

Tham gia thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 15/08/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

10/01/2020 09:37 AM | Lượt xem: 56
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tham gia thẩm định giá đất dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 16/01/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.- 13/01/2020

Thông báo về việc gửi báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2019.- 25/12/2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.- 24/12/2019

Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam.- 05/12/2019

Thông báo tổ chức ôn tập môn chuyên ngành cho các thí sinh dự tuyển.- 29/11/2019

Mẫu báo cáo về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 25/11/2019

Quyết định hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 037724 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 18/1/2013 cho Công ty TNHH Đại Thành.- 22/11/2019

Hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 325679 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21/10/2013 cho Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu khí đốt Nha Trang. - 19/11/2019

Triển khai thực hiện các văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường- 14/11/2019

Tham gia Giải thưởng Báo chí tài nguyền và môi trường lần thứ V.- 14/11/2019