1/1/0001

Các văn bản liên quan

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất khu đô thị VCN - Phước Long tại phường Phước Long, Phước Hải và xã Vĩnh Thái, Nha Trang.

13/09/2019 08:35 AM | Lượt xem: 84
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất khu đất số 04 đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang.- 13/09/2019

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất cụ thể do thay đổi quy hoạch theo các tiêu chí, thông số quy hoạch do Sở Xây dựng cung cấp tại Văn bản số 2361/SXD-KTQH ngày 01/7/2019 (lần 2).- 12/08/2019

Đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng về định giá đất- 24/05/2019

Đăng ký tham gia tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và hệ số biến động giá đất thị trường (lần 3).- 17/05/2019

Thông báo dừng xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất khu đất thực hiện dự án Nhà máy Điện mặt trời Sông Giang tại xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh.- 08/04/2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa- 02/04/2019

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 27/02/2019

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà- 02/08/2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 19/04/2018

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại bản Quy định kèm theo Quyết định 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn Tỉnh- 12/10/2017

Quyết định ban hành quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 25/12/2014