1/1/0001

Môi trường

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, khoanh vùng các nguồn nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

31/07/2019 03:17 AM | Lượt xem: 310
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường cho các dự án Nhà máy Điện mặt trời đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 07/10/2019

Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019 của nhân dân huyện Khánh Sơn- 04/10/2019

Thực hiện Báo cáo công tác cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Khánh Hòa- 04/10/2019

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa - tháng 8/2019.- 24/09/2019

Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030- 19/09/2019

Hướng dẫn công tác Bảo vệ môi trường của Dự án “ Đầu tư thay thế dây chuyền sản xuất giấy các tông từ phế liệu hoặc bột giấy” đối với Công Ty Cổ phần giấy Rạng Đông- 03/09/2019

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định, văn bản QPPL về Bảo vệ Môi trường năm 2019- 27/08/2019

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 7 năm 2019- 20/08/2019

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Khánh Hòa- 15/08/2019

Lập Báo cáo chuyên đề Môi trường tỉnh Khánh Hòa- 08/08/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về hệ thống xử lý khí thải lò hơi và xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Đông Á- 02/08/2019