1/1/0001

Thông tin chung

Khối thi đua các Sở quản lý nhà nước II thuộc tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018

26/03/2018

Ngày 20/3/2018, tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, Khối thi đua các Sở Quản lý Nhà nước (QLNN) II thuộc tỉnh gồm 06 Sở: Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và Sở Du lịch đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự có Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Khánh Hòa và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Lãnh đạo Sở, Chủ tịch Công đoàn và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 06 Sở cùng tham dự.

Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/03/2018

Ngày 05/2/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chương trình công tác năm 2018, trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Triển khai Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa

06/02/2018

Ngày 27/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa gồm 05 chương, 22 Điều. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2017 và thay thế Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

« | 1 | 2 | 3 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733