1/1/0001

Thông tin chung

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án"Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 " của Sở Tài nguyên và Môi trường.

07/10/2019

Ngày 7/10/2019, Sở Tài nguyên và môi trường đã có Kế hoạch số 4522/KH-STNMT triển khai thực hiện Đề án"Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 " của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện việc Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ

19/09/2019

        Ngày 05/9/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733