1/1/0001

Thông tin chung

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, quý III năm 2019 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa.

09/09/2019 01:08 AM | Lượt xem: 24
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 05/6/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ-TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị- 13/09/2019

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020.- 09/09/2019

Công bố đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường- 08/08/2019

Thực hiện các biện pháp tăng cường triển khai trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.- 05/08/2019

Tình hình xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa - 25/07/2019

5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo- 16/07/2019

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” tại Sở Tài nguyên và Môi trường- 16/07/2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị giới thiệu Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan thông tin đại chúng.- 12/07/2019

Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy ngày 26 tháng 6” năm 2019- 10/07/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường sơ kết 06 đầu năm 2019- 10/07/2019

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường- 03/07/2019