1/1/0001

Thông tin chung

Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng cho các Công đoàn cơ sở

14/11/2018 09:22 AM | Lượt xem: 250
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Công bố đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường- 08/08/2019

Thực hiện các biện pháp tăng cường triển khai trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.- 05/08/2019

Tình hình xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa - 25/07/2019

5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo- 16/07/2019

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” tại Sở Tài nguyên và Môi trường- 16/07/2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị giới thiệu Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan thông tin đại chúng.- 12/07/2019

Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy ngày 26 tháng 6” năm 2019- 10/07/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường sơ kết 06 đầu năm 2019- 10/07/2019

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường- 03/07/2019

Chương trình Hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” năm 2019- 21/06/2019

Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019 Khối Công đoàn các Sở Quản lý nhà nước- 21/06/2019