1/1/0001

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020.

09/09/2019 04:22 AM | Lượt xem: 61
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.- 03/09/2019

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.- 03/09/2019

Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021".- 29/08/2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa.- 23/08/2019

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 quy định mứ- 03/07/2019

Thông tư hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giảm biên chế.- 26/06/2019

Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.- 26/06/2019

Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở- 20/06/2019

Thủ tướng ban hành Chỉ thị về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019- 20/06/2019