1/1/0001

Thông tin chung

Kế hoạch về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

21/12/2017 02:39 PM | Lượt xem: 1569
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tin vui cho người dân, các doanh nghiệp và công chức, viên chức ngành TNMT: Cắt giảm hơn 60% điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường- 29/11/2018

Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường 2018- 15/11/2018

Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng cho các Công đoàn cơ sở- 14/11/2018

Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường trong 9 tháng đầu năm 2018- 16/10/2018

Tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự tuyển thi công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018- 21/09/2018

Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2018- 21/09/2018

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII- 15/08/2018

Hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”- 06/08/2018

Triển khai Kế hoạch Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, Hội thi văn nghệ, thể thao Cụm thi đua số V Bộ tài nguyên và Môi trường- 08/05/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018- 26/03/2018

Tỉnh Khánh Hòa tăng 01 bậc so với năm 2016 về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)- 26/03/2018