1/1/0001

Thông tin chung

Một số kết quả về công tác lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa năm 2019

09/12/2019 02:36 AM | Lượt xem: 121
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 17/01/2020

Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 15/01/2020

Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục thực hiện công tác giao đất cho các hộ ĐBDTTS ngèo thiếu đất có khả năng sản xuất tại các xã Khánh Phú, Sơn Thái, Giang Ly, Khánh Thượng- 13/01/2020

Mục tiêu chất lượng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.- 06/01/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tặng quà và chúc tết chính quyền và đồng bào xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh.- 06/01/2020

Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.- 02/01/2020

Tham gia Giải thưởng Báo chí tài nguyền và môi trường lần thứ V.- 14/11/2019

Chỉ thị triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2019.- 30/10/2019

Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường trong 9 tháng đầu năm 2019- 17/10/2019

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án"Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 " của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 07/10/2019

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.- 27/09/2019