1/1/0001

Thông tin chung

Tỉnh Khánh Hòa tăng 01 bậc so với năm 2016 về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

26/03/2018 03:31 PM | Lượt xem: 1242
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Những kết quả trong phong trào thi đua năm 2018 của Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường- 21/01/2019

Phổ biến, triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng- 21/01/2019

Hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và phổ biến văn kiện hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khóa XII.- 16/01/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường tặng quà và chúc tết chính quyền và đồng bào xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh.- 15/01/2019

Công khai kết quả khen thưởng và đề nghị cấp trên tặng Danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2018 của Sở Tài nguyên và môi trường- 10/01/2019

Áp dụng hóa đơn điện tử trong việc giao dịch, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo Quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP- 25/12/2018

Tin vui cho người dân, các doanh nghiệp và công chức, viên chức ngành TNMT: Cắt giảm hơn 60% điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường- 29/11/2018

Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường 2018- 15/11/2018

Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng cho các Công đoàn cơ sở- 14/11/2018

Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường trong 9 tháng đầu năm 2018- 16/10/2018

Tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự tuyển thi công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018- 21/09/2018