1/1/0001

Thông tin chung

Tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

04/11/2020 07:44 AM | Lượt xem: 204
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các Quyết định khen thưởng, Tờ trình đề nghị khen thưởng- 21/01/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020- 20/01/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương- 15/01/2021

Thông báo nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.- 13/01/2021

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường.- 12/01/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội xuân năm 2021.- 11/01/2021

Thực hiện Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương” của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt- 08/01/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021- 05/01/2021

Kết quả xếp loại thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.- 22/12/2020

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư- 15/12/2020

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 14/12/2020