1/1/0001

Thông tin dự án

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường D2 đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Trần Nguyên Hãn, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh.

04/01/2021

Quyết định số 1094/QĐ-STNMT ngày 30/12/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường D2 đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Trần Nguyên Hãn, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch Champarama Resort & Spa (phần còn lại), phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.

04/01/2021

Quyết định số 1092/QĐ-STNMT ngày 30/12/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch Champarama Resort & Spa (phần còn lại), phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Phước Đông, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

04/01/2021

Quyết định số 1091/QĐ-STNMT ngày 30/12/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Phước Đông, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến đường vào dự án Tái hiện căn cứ Đồng Bò, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

28/12/2020

Quyết định số 1076/QĐ-STNMT ngày 25/12/2020 v/v chỉ định đơn vị thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến đường vào dự án Tái hiện căn cứ Đồng Bò, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Kè chống sạt lở khu vực chân núi chùa Kỳ Viên, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang.

28/12/2020

Quyết định số 1077/QĐ-STNMT ngày 25/12/2020 v/v chỉ định đơn vị thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Kè chống sạt lở khu vực chân núi chùa Kỳ Viên, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang.

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình Đường dây 220kV Nha Trang-Tháp Chàm (đoạn qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang).

28/12/2020

Quyết định số 1078/QĐ-STNMT ngày 25/12/2020 v/v chỉ định đơn vị thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình Đường dây 220kV Nha Trang-Tháp Chàm (đoạn qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang).

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất cụ thể dự án Cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang-Sài Gòn tuyến đường sắt Hà Nội-Tp. Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn thành phố Cam Ranh).

21/12/2020

Quyết định số 1038/QĐ-STNMT ngày 18/12/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất cụ thể dự án Cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang-Sài Gòn tuyến đường sắt Hà Nội-Tp. Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn thành phố Cam Ranh).

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá cụ thể dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I (giao đất bổ sung đợt 2) tại xã Vĩnh Thái, phường Phước Hải và phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

16/12/2020

Quyết định số 1026/QĐ-STNMT ngày 15/12/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá cụ thể dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I (giao đất bổ sung đợt 2) tại xã Vĩnh Thái, phường Phước Hải và phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường Tiểu học Khánh Bình 2, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh.

27/11/2020

Thông báo số 294/TB-STNMT ngày 26/11/2020 Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường Tiểu học Khánh Bình 2, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 20/GP-STTTT ngày 12/11/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733