1/1/0001

Tin SliderList

Kết quả kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở trong Dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I (đợt 2)

10/04/2019 08:37 AM | Lượt xem: 807
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tham gia thẩm định giá đất dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 16/01/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.- 13/01/2020

Tham gia thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 15/08/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa- 10/01/2020

Thông báo về việc gửi báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2019.- 25/12/2019

Thông báo tổ chức ôn tập môn chuyên ngành cho các thí sinh dự tuyển.- 29/11/2019

Mẫu báo cáo về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 25/11/2019

Triển khai thực hiện các văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường- 14/11/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục.- 08/11/2019

Dự thảo lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dự liệu đất đai" thực hiện tại Khánh Hòa, vốn vay WB.- 07/11/2019

Thông báo tham gia chào giá cạnh tranh Máy vi tính thực địa phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.- 11/10/2019

07 Văn bản hợp nhất trong lĩnh vực đất đai- 23/09/2019