1/1/0001

Tin SliderList

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

07/11/2018 07:35 AM | Lượt xem: 304
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Đăng ký tham gia thẩm định giá khu đất số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố. Nha Trang- 10/01/2019

Đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông.- 10/01/2019

Đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty Cổ phần Chế biến Lâm thủy sản Khánh Hòa.- 07/01/2019

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất dự án khu du lịch sinh thái Prime- Prime Resort and Hotels.- 07/01/2019

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất cho Công ty CP địa ốc MB thuê đất thực hiện dự án tại lô TT14a, TT14b Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.- 05/01/2019

Công ty Cổ phần đường sắt Phú Khánh chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm.- 25/12/2018

Đăng ký tham gia kiểm tra chứng thư xác định giá đất đối với khu đất thuộc khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính Nha Trang- 24/12/2018

Công văn số 5943/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 của BTNMT về hướng dẫn thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với NKPL làm nguyên liệu sản xuất- 10/12/2018

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án Tropicara Resort- 06/12/2018

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất cho Công ty CP địa ốc MB thuê đất thực hiện dự án tại lô 11D Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh- 03/12/2018

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong I, thị xã Ninh Hòa- 27/11/2018