1/1/0001

Cải cách hành chính

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2020 và kế hoạch công tác quý IV năm 2020

16/09/2020 03:15 PM | Lượt xem: 533
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã- 26/10/2020

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 23/10/2020

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 01/09/2020

Quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.- 21/08/2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 12/08/2020

Hướng dẫn dịch vụ định danh, xác thực điện tử trên hệ thống PostID của Bưu điện.- 04/08/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ phần mềm tạo lập biên lai điện tử tự động.- 30/07/2020

Quyết định áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính.- 30/07/2020

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 08/07/2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 16/06/2020

Quyết định Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 16/06/2020