1/1/0001

Biển và Hải đảo

Lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 tại Khánh Hòa

08/06/2018 07:57 AM | Lượt xem: 1705
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa năm 2018- 17/01/2019

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019- 14/01/2019

Tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa năm 2018- 10/01/2019

Hội thảo quốc gia công bố Hệ thống công cụ kỹ thuật quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa- 19/12/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển- 13/12/2018

Một số kết quả đạt được của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trong lĩnh vực biển và hải đảo- 05/12/2018

Quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa- 05/12/2018

Tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”- 05/12/2018

Hội thảo “Triển khai xây dựng quy hoạch biển và giới thiệu dự án về cải thiện điều kiện môi trường định cư con người và hệ sinh thái vùng bờ tại Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam- 03/12/2018

Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên cấp tỉnh của các địa phương có biển về pháp luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo- 28/11/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động thể thao giải trí biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 14/11/2018