1/1/0001

Biển và Hải đảo

Lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 tại Khánh Hòa

08/06/2018 07:57 AM | Lượt xem: 97
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035- 10/08/2018

Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”- 06/08/2018

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảoViệt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 19/07/2018

Công khai kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa năm 2017- 13/07/2018

Tham gia lập Đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018- 06/07/2018

Hướng dẫn giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét- 27/06/2018

Phát động cuộc vận động “Sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương”- 27/06/2018

Lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 tại Quảng Ninh- 18/06/2018

Hội nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo và kinh tế biển- 14/06/2018

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018 tại Khánh Hòa- 31/05/2018

Hội nghị tập huấn “Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng bờ”- 31/05/2018