1/1/0001

Biển và Hải đảo

Lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 tại Khánh Hòa

08/06/2018 07:57 AM | Lượt xem: 46
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 tại Quảng Ninh- 18/06/2018

Hội nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo và kinh tế biển- 14/06/2018

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018 tại Khánh Hòa- 31/05/2018

Hội nghị tập huấn “Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng bờ”- 31/05/2018

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018- 16/05/2018

Khó khăn, vướng mắc qua 02 năm triển khai thực hiện pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 02/05/2018

Chương trình Mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020- 02/05/2018

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2018- 29/03/2018

Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam- 29/03/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.- 06/03/2018

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar.- 06/03/2018