1/1/0001

Biển và Hải đảo

Lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 tại Khánh Hòa

08/06/2018 07:57 AM | Lượt xem: 1680
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Kết quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 16/10/2018

Hội nghị tập huấn đào tạo, chuyển giao hệ thống công cụ kỹ thuật quản lý giao các khu vực biển cho tổ chức, các nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển- 04/10/2018

Trình diễn hệ thống công cụ kỹ thuật về giao, quản lý khu vực biển tại Thanh Hóa- 05/09/2018

Hội thảo Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo – Mười năm nhìn lại- 05/09/2018

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27.8.2008-27.8.2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì- 05/09/2018

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cuộc họp Tổng kết công tác ứng phó SCTT, TKCN từ năm 2017 đến nay và triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2018 của Ủy ban Quốc gia ứng phó SCTT, TKCN- 20/08/2018

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035- 10/08/2018

Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”- 06/08/2018

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảoViệt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 19/07/2018

Công khai kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa năm 2017- 13/07/2018

Tham gia lập Đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018- 06/07/2018