1/1/0001

Tin nổi bật

Nghị quyết phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

18/05/2020 12:53 AM | Lượt xem: 266
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong mùa mưa bão.- 30/10/2020

Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 v/v bãi bỏ Quyết định số 257/QĐ-CTUBND ngày 27/1/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.- 22/10/2020

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh kế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.- 21/10/2020

Danh sách các khu đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa đang quản lý- 20/10/2020

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 15/10/2020

Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. ​- 12/10/2020

Ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông.- 07/10/2020

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và kiến thức về tôn giáo.- 07/10/2020

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu mua sắm thiết bị máy móc chuyên dùng.- 02/10/2020

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2020 và kế hoạch công tác quý IV năm 2020- 16/09/2020

UBND tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.- 01/09/2020