1/1/0001

Giá đất từng dự án

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất tại khu đất thực hiện dự án Nhà máy Điện mặt trời KN Vạn Ninh, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh.

17/08/2020 09:26 AM | Lượt xem: 85
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)