1/1/0001

Tin nổi bật

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

24/06/2020 02:31 AM | Lượt xem: 1243
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Sở Tài nguyên và Môi trường mời tham gia cung cấp máy đo sâu đơn tia và phần mềm thủy chuẩn.- 21/09/2020

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2020 và kế hoạch công tác quý IV năm 2020- 16/09/2020

Quyết định số 686/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020 v/v điều chỉnh giảm 10% tiết kiệm dự toán ngân sách năm 2020 (đợt 13).- 14/09/2020

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 27/08/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường dự án Nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 3- 21/08/2020

Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 (đợt 12).- 19/08/2020

Thông tin danh sách các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đến tháng 8/2020.- 18/08/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất tại khu đất thực hiện dự án Nhà máy Điện mặt trời KN Vạn Ninh, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh.- 17/08/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường dự án đầu tư Nhà máy Điện mặt trời KN Vạn Ninh Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh - 10/08/2020

Quyết định bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 (đợt 10).- 28/07/2020

Quyết định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.- 10/07/2020